סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4329

89
4
8
2
6
2
43
8
75
38
4
3
14
57
8
62
9
6
5
1
2
31