סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4331

3
3
86
7
1
45
89
7
5
94
8
1
54
8
6
14
86
5
3
71
2
5