סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4333

9
28
1
34
5
91
43
37
6
8
9
8
75
68
13
9
52
6
68
3