סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4335

56
53
6
8
68
1
7
3
2
4
7
39
6
1
7
2
4
2
51
6
9
23
52