סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4336

1
7
4
21
73
27
4
45
6
4
68
3
8
19
5
79
52
13
6
6
3