סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4337

58
6
6
725
5
49
8
1
89
9
3
36
5
1
74
6
672
8
5
69