סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4338

6
2
18
9
98
27
5
26
8
1
8
3
1
4
62
7
86
41
9
15
8
4