סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4339

4
37
5
7
6
8
1
63
82
527
681
75
23
2
6
9
8
2
38
4