סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4340

21
6
8
3
2
6
6
32
8
5
15
97
24
4
7
83
5
6
5
8
9
8
42