סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4341

4
8
83
52
74
5
1
79
42
5
6
4
85
39
1
9
42
59
81
9
3