סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4342

2
59
3
64
82
5
3
9
8
7
2
39
8
4
5
9
3
6
16
49
2
92
7