סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4344

3
2
57
39
68
2
6
73
4
2
9
1
8
2
36
2
5
15
79
46
6
8