סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4345

36
85
7
6
1
2
5
6
6
3
48
4
7
98
7
6
3
5
2
8
9
4
29
73