סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4347

4
3
5
964
82
89
2
63
4
5
1
1
23
7
95
16
495
2
8
4