סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4348

6
9
3
86
8
462
1
6
4
79
3
1
29
8
6
5
731
2
12
5
2
1