סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4349

8
2
3
1
28
3
61
471
32
2
1
71
238
76
8
95
2
2
4
9