סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4351

2
9
7
3
4
47
13
6
94
7
5
67
9
7
25
6
47
25
3
4
8
6
1