סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4352

2
6
39
1
4
6
8
1
9
342
31
6
48
851
3
1
7
5
4
3
78
8
2