סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4354

52
3
9
6
5
3
48
12
87
5
7
6
8
32
84
26
7
5
7
9
7
18