סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4355

6
54
7
2
6
95
5
7
3
9
2
86
4
13
9
4
6
9
7
17
3
8
5
71
6