סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4356

1
28
74
9
65
32
7
2
317
7
748
1
2
29
16
5
67
84
9