סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4358

78
3
812
8
2
47
63
8
5
39
8
5
23
48
7
5
176
2
13