סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4359

8
45
1
32
6
3
14
4
62
9
8
2
7
31
4
75
2
8
14
9
37
1