סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4360

6
8
67
1
5
8
45
61
3
2
24
67
9
2
81
74
6
7
8
14
4
5