סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4362

3
6
145
9
5
68
6
27
78
5
9
24
52
3
93
2
8
786
1
4