סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4363

2
39
67
6
2
5
7
3
257
41
12
364
9
8
3
1
4
46
93
7