סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4364

49
6
3
3
7
2
43
85
65
7
3
1
5
14
72
84
4
5
7
1
2
64