סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4367

1
6
9
4
3
1
36
1
5
9
65
2
75
3
58
2
2
1
39
7
3
8
3
6
2