סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4368

15
3
6
9
1
6
4
35
4
2
6
5
91
8
7
3
9
67
8
5
4
2
2
6
47