סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4369

31
5
69
6
9
18
5
8
43
42
6
83
78
9
2
56
3
8
64
7
81