סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4370

2
346
9
94
8
362
3
85
6
5
19
3
219
4
87
6
938
2