סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4371

16
3
9
3
4
12
8
1
65
79
2
9
85
67
1
8
92
7
6
1
8
42