סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4372

8
7
8
91
46
8
21
9
35
9
24
1
37
6
29
6
52
19
4
7
1