סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4373

25
71
3
31
9
9
7
63
2
9
1
6
3
9
1
64
1
6
7
35
3
24
18