סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4374

1
8
9
5
4
81
2
7
63
1
4
5
349
1
1
6
23
4
7
76
4
3
9
1
6