סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4375

76
24
1
4
65
39
9
63
5
46
1
43
8
87
35
9
6
13
56