סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4376

1
23
94
7
34
6
1
48
6
7
12
4
4
18
2
5
61
1
38
16
2