סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4377

4
38
674
5
7
2
49
1
26
427
32
6
48
4
7
3
539
72
9