סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4379

36
7
5
87
9
1
67
65
9
2
68
2
4
36
13
7
3
41
2
1
73