סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4380

4
5
5
37
14
2
96
51
9
2
6
5
7
7
4
59
69
4
18
74
3
3
5