סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4381

5
14
7
86
35
3
7
1
68
5
726
3
61
8
2
8
35
78
9
74
6