סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4384

1
4
23
9
81
6
5
82
3
41
6
1
3
31
4
28
5
3
73
1
58
6
7