סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4385

392
4
6
6
97
1
2
78
4
1
36
6
2
94
7
1
75
8
6
2
175