סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4387

9
1
2
9
48
2
47
19
4
7
9
352
2
9
7
25
34
9
14
6
9
1
6