סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4388

2
4
8
1
7
8
2
73
18
7
2
2
861
3
6
2
15
92
7
3
5
9
7
3
5