סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4389

18
3
97
96
8
3
8
54
2
32
1
74
4
27
8
8
1
45
51
8
16