סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4390

7
42
46
21
3
7
4
9
74
18
76
93
1
5
7
5
13
46
47
6