סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4391

2
29
6
54
87
21
5
3
86
427
95
5
1
84
72
93
9
41
4