סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4395

6
87
1
6
14
92
5
1
26
2
45
1
61
9
4
87
96
2
5
84
3