סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4396

2
8
19
86
1
5
94
83
8
6
7
3
5
6
23
47
5
2
19
41
7
2